HOME俳優情報>ゲオルギ・ナルディエフ

ゲオルギ・ナルディエフ

基本情報

[カナ名] ゲオルギナルディエフ
[英語名] Georgi Naldzhiev

出演作品